brunnsborrning

Tips för dig som vill installera bergvärme i Örebro

Tips för dig som vill installera bergvärme i Örebro

editorial

Vill du installera bergvärme? Det är en fråga som många ställer sig när energipriserna stiger och man vill minska sina värmekostnader. Då bör du läsa det här! Vi ger dig tips om vad du bör tänka på när det gäller installation av bergvärme. Det är många frågor kan behöva besvaras, och att anlita en expert som kan bergvärmelösningar är naturligtvis av största vikt för ett lyckat projekt.

Vad stor blir kostnadsbesparing med en bergvärmepump

En bergvärmepump ger både komfort och kostnadsbesparingar, framför allt under de kallare årstiderna. Med hjälp av en bergvärmepump kan du spara åtskilliga tusenlappar varje månad och sänka din energiförbrukning rejält, jämförelse är naturligtvis beroende av vilken uppvärmningskälla som du använder dig av idag. Generellt brukar man uppskatta att bergvärmepumparna ger en energibesparing på mellan 64 och 80 procent. 

brunnsborrning

Anlita ett certifierat aktör med många år i branschen

För att få bästa möjliga resultat är det viktigt att anlita ett certifierat företag som kan hjälpa dig med både bergvärmeprojektering och brunnsborrning. Dessutom är det fördelaktigt om företaget har kapacitet att ta flera projekt samtidigt, så att du slipper eventuella väntetider och förseningar och kan komma igång med ditt projekt så fort som möjligt.

Innan arbeten kan komma igång är det bra att få en kostnadsfri offert som tydliggör vilka kostnader som är förknippade med bergvärmeprojektet, vilka arbeten som ingår eller inte är inkluderade. Det kan handla om exempelvis markarbeten på utsidan fastigheten, borrning, grävning och rördragning fram till husväggen. Det är också viktigt att säkerställa vem som är ansvarig för återställande av mark efter arbetets slut samt hur idrifttagande av bergvärmeanläggningen går till. Kolla efter i offerten om det finns möjlighet till en garanti samt hur länge det gäller och om företaget erbjuder ersättning för exempelvis fabrikationsfel.

Energikrisen bjuder på både utmaningar och möjligheter och bergvärmeinstallationer blivit allt vanligare, både för bostäder och industrifastigheter. Med rätt bergvärmeinstallation får du både bättre komfort och en kostnadsreducering som ger både bättre stämning och lägre elräkning.