trädfällning

Stora träd kan ge problem

Stora träd kan ge problem

Det är flera nackdelar med att ha stora träd som växer i närheten av bostadshuset. En stor nackdel är till exempel vid storm, där träden kan ge skador på både hus och närliggande egendom. Andra nackdelar är alla kvistar, barr och löv som man måste borsta bort från verandor och trappor vid minsta blåst. Små träd blir med tiden stora och man börjar då kanske fundera på om man ska såga ner dem. Det är inte helt lätt om man inte är kunnig på det området och det kan innebära en stor risk att själv fälla träd. Förutom att det kan ge personliga skador kan det också skada närliggande byggnader om trädfällningen skulle misslyckas.

Då är det bättre att lämna bort den biten till någon som är specialist på trädfällning, speciellt om man bor i ett tättbebyggt område. För i sådana fall måste man oftast ta hänsyn till de byggnader som finns omkring. Här kan det då behövas mer avancerade trädfällningar för att det hela ska ske på ett säkert sätt.

Ett företag som du kan anlita när det gäller trädfällning i Norrtälje är ML Fastighetsservice AB. Här är de som utför trädfällningar proffs och dessutom utbildade trädfällare. Förutom att de genomför trädfällningar på ett säkert sätt kan de också ta bort stubbar. Det gör de genom att fräsa ner dem under marknivån och då ruttnar de på en naturlig väg efter en tid. Det brukar också bli ris och annat som man rensat bort från trädgården lite då och då. Vill man inte elda upp det eller om det är eldningsförbud en längre tid, kan det här företaget även forsla bort sådant material. De är även ansvarsförsäkrade, har F-skattsedel och körkort A, B, och C för motorsåg. Hos dem får du också gratis offert och har rätt att få rutavdrag på utförda jobb.