skola eskilstuna

Skolan - en av flera utmaningar

Skolan - en av flera utmaningar

Eskilstuna är en stad som står inför liknande utmaningar som många andra städer och kommuner i Sverige. För sina invånare ska man kunna erbjuda bland annat sjukvård, omsorg, socialtjänst och fritid. Dessutom ska man med kvalitet kunna leverera samma sak som alla andra också måste kunna leverera: undervisning och skola för kommunens alla barn och ungdomar. Och är det en sak man kan vara säker på är att det inte råder någon brist på skolor i Eskilstuna. Idag bor det drygt 67 000 invånare i Eskilstuna. En siffra som förväntas stiga de kommande decennierna, år 2030 beräknar man ha över 100 000 invånare, och antalet barn och ungdomar ökar i samma takt som resten av befolkningen.

Stort urval av skolor 

Med andra ord kan man lätt förstå att Eskilstuna är en stor och expanderande kommun som i takt med befolkningsökningen kommer ställa fortskridande krav på skolorna att undervisa, forma och fostra en ny generation barn och ungdomar. Redan idag finns det 27 stycken kommunala grundskolor och sex stycken friskolor på grundskolenivå tillgängliga i Eskilstuna. Dessutom finns det totalt åtta stycken gymnasieskolor i Eskilstuna varav tre är kommunala och fem är i friskoleform. Eskilstuna är med andra ord en mycket skoltät kommun med ett stort urval av skolor för vår framtid.

 

Hundraåriga traditioner 

Eskilstuna har dessutom en lång och anrik skoltradition, vilket inte minst visar sig i att det finns åtminstone en skola i Eskilstuna som är över hundra år gammal. Det innebär naturligtvis inte att skolan har sett likadan ut och att man praktiserat samma undervisning i hundra år. I Eskilstuna profilerar man sig istället gärna med att införliva moderna metoder och stor vikt läggs på digitalisering i skolan för att vara ”up to date” och utvecklas i takt med samhället i övrigt. I skolan lär man sig för livet – även i Eskilstuna!