linjära positionsgivare

Säkra ditt flöde med linjära positionsgivare

Säkra ditt flöde med linjära positionsgivare

Det svåraste i något flöde är att se till att flödet följer de riktlinjer som är önskvärda. I vissa fall kan allt fungera som det ska, men ändå kan flödet förändras av någon anledning. Det kan bero på temperatur, luftrörelser eller något annat som kanske inte ens märks av utåt. Det kan ge tillräckligt med differenser i flödet för att det ska uppstå problem av något slag, som till och med kan bli allvarliga.

När industrialismen kom så fanns det förvisso en hel del mätinstrument att tillgå, men oftast lästes de av genom personal på plats. Det var även personalen som oftast stod för alla korrigeringar som behövde göras. Förutom att det var ett personalkrävande sätt att arbeta på, så var det också omöjligt att få flödet helt perfekt. Det var helt enkelt för små variabler som det handlade om.  

Givare som sköter sig själv

Idag är det vanligt att använda sig av olika typer av linjära positionsgivare. Ett sätt att hålla kontroll över ett flöde och dessutom kunna göra korrigeringar löpande. Det kan vara i ett flöde som består av vätska eller ett flöde som består av någon typ av gas. Men liknande slags positionsgivare använder man inom alla typer av tillverkningsindustri med mera.

Fördelen är inte enbart att flödet kan hållas perfekt utan även att det går att få fram alla typer av statistik. Med hjälp av det går det att planera och att se vad som gått fel, om det skulle hända.

Annan typ av personal

I och med linjära positionsgivare, och andra liknande utrustningar, kan man i många fall satsa på en helt annan typ av personal. Det är arbetsbesparande och gör att personalen till stor del kan sköta om produktionen via ett kontrollrum. Ett arbetssätt som gör att man kan ha koll över hela flödet samtidigt.