Profilprodukter

Reklam för företaget

Reklam för företaget

Idag finns det många olika sätt att visa att man finns och göra reklam för det egna företagets existens och affärsområde. Men reklam kan vara mycket dyr och dessutom kan det ibland vara svårt att mäta effekten av reklamen. Därför har många företag satsat på reklam på ett sätt som blir både billigare och synligare, och som dessutom visar upp företagets namn för den målgrupp man riktar sig till.

 

Rätt text för rätt kund

De platser som företagets personal rör sig på, brukar också vara den omgivning som man vill marknadsföra sig hos. Genom att märka sina kläder, verktyg, arbetsbilar med mera, kan man visa att man finns för dem som man önskar ska göra en beställning. Om man syns så finns man, och det är mycket troligare att man handlar av ett firmanamn som man hör och ser varje dag, än av ett företagsnamn som man sällan ser. Även om man inte handlat produkten, eller tjänsten, så känns det som en trygg gammal vän, när man löpande ser samma namn.

 

 

Produkter med profil

Presentreklam i Stockholm har det mesta man kan önska sig och mer därtill. Det kan röra sig om tryck på kläder, väskor, vattenflaskor med mera. Och det är essensen av profilprodukter, att använda en produkt som folk redan har och använder, men placera företagets logga så pass synligt att när någon får syn på profilprodukten, så ska det inte råda någon som helst tvekan om vem man gör reklam för. Om man trycker upp kläder och ger till sin personal, så var noga med att kassera kläderna när de blivit så slitna att det blir dålig reklam att visa upp dem. Det är även viktigt att man tar tillbaka kläder från personal som slutat, eftersom det annars kan innebära att företagets kläder dyker upp i de mest konstiga och felaktiga situationer, helt oönskat.