virussanering

Professionell virussanering kan stoppa smittan i tid

Professionell virussanering kan stoppa smittan i tid

För att kunna skapa de bästa förutsättningarna till att ha frisk och välmående personal så kan det ibland behövas vissa tilltag som stoppar en stundande smittspridning på arbetsplatsen.

Förutom att uppmuntra till god handhygien samt se till att alla ytor blir städade med jämna mellanrum (framförallt toalett och kök/fikarum) så kan det vissa gånger krävas lite mer drastiska åtgärder. Har någon eller några inom företaget drabbats av en virussjukdom så kan det vara bra att så snabbt som möjligt genomföra en virussanering för att hindra att smittan sprids vidare. 

Effektiv virussanering i Stockholm

Finns det till exempel behov för virussanering i Stockholm så kan man vända sig till Svensk Skadedjurssanering. Förutom att erbjuda sanering då man drabbats av skadedjur (såsom råttor, myror, möss, kackerlackor, getingar, loppor, mjölbaggar och vägglöss) så kan de nämligen även hjälpa till med virussanering.

För att en sanering ska ge goda resultat så kan det handla om stora ytor som behöver saneras. Det kan gälla såväl golv, väggar och tak som möbler, redskap och maskiner. Då behövs också ett bra desinfektionsmedel som kan döda viruset på ytorna.

Ett medel som biter på det mesta

Svensk skadedjurssanering använder sig bland annat av det mycket effektiva desinfektionsmedlet Virkon vid sina saneringar. Namnet Virkon kommer från medlets effektiva påverkan mot olika virusfamiljer. Det är en produkt som bildar ett flertal desinfekterande ämnen då den aktiveras med hjälp av vatten. Den dödar bakterier, virus och svamp vilket gör att den passar mycket bra vid just virussanering. Virkon går att använda på de allra flesta material som exempelvis plast, gummi, trä, metall och textilier. En annan stor fördel med Virkon är att använd eller överbliven lösning kan hällas ut i avloppet utan miljöpåverkan.

Så tveka inte att anlita ett professionellt företag som kan utföra virussanering och därmed förhindra att smitta sprids vidare.