ögonspecialist

Ögonspecialist i Stockholm

Ögonspecialist i Stockholm

Varför acceptera sämre syn när man inte behöver det? Grå starr är en ganska vanlig ögonsjukdom som kan drabba personer som är över sextio år. Vanliga tecken är att ögats lins blir grumlig, och man upplever att man ser sämre. 

Inte sällan ser man suddigt och man kan även uppleva ett dis eller dimma framför linsen. Detta får till följd att färger inte heller upplevs lika starkt.  Andra mer besvärande symtom är att man lätt bländas och blir extra känslig för vitt ljus och lysrör

En gråstarrsoperation är inte särskilt komplicerad, men den måste givetvis utföras av en ögonspecialist. Inför operationen behandlar ögonspecialisten först ögat med lokalbedövande droppar så att man inte ska känna någon smärta. Därefter lyfts den grumliga linsen bort och ersätts med en ny konstgjord lins. Hela ingreppet tar ungefär tio minuter 

Egentligen borde alla över fyrtio år undersöka sina ögon regelbundet

Egentligen bör alla som har fyllt fyrtio år regelbundet kontrollera sin syn hos en ögonspecialist. Det är nämligen i medelåldern som vissa ögonsjukdomar börjar utvecklas, och ju tidigare man upptäcker dem desto enklare är de att förebygga och åtgärda. Ibland kan man även ha någon typ av ärftlig ögonsjukdom som man inte är medveten om eller känner till. Men en ögonspecialist vet vad man ska titta efter och kan enkelt upptäcka tidiga tecken och symtom. 

Vill man kontrollera sin ögon, eller om man tror att man har grå starr, kan man kontakta en ögonspecialist i Stockholm direkt, utan en remiss från sin vårdcentral och husläkare. En synundersökning hos en ögonspecialist kostar inte mer än ett vanligt läkarbesök. Först undersöks synen genom att man får titta på den klassiska syntavlan med bokstäver i olika storlekar. Därefter studerar ögonspecialisten ögats lins med hjälp av ett särskilt mikroskop för att se om den är grumlig eller har drabbats av starr.