invaliditetsintyg

När behövs ett invaliditetsintyg

När behövs ett invaliditetsintyg

När man varit med om en olycka är det viktigt att händelsen blir registrerad hos försäkringsbolaget. Har en skada uppstått ska man dessutom kontakta vården för att få ner händelsen och skadorna i journalen. Anledningen är att det kan vara nödvändigt om man skulle få besvär i framtiden som kunde hänvisas till olyckan. Det kan även handla om ett ärr, känselbortfall eller andra besvär.

Intyget används när man tror sig ha rätt till ersättning för skadorna från sitt försäkringsbolag. Det är bra att läsa igenom villkoren för att se vad som gäller den egna försäkringen.

Hur skaffar man ett invaliditetsintyg

När det har gått en tid, inte kortare än ett år efter olyckan, kontaktar försäkringsbolaget för att förhöra sig om kvarstående besvär eller men. Har man fortfarande men kommer de med stor sannolikhet att begära ett invaliditetsintyg. De informerar även om vad de vill veta så att den som utfärdar intyget vet vad de ska se efter.

Tid för intyg kan bokas. De kontaktar försäkringsbolaget och kommer sedan tillbaka med en tid för besök. Då det kan vara många som vill ha en tid, bör man räkna med att det kan dröja några veckor innan besöket. 

Undersökningen tar inte mer än en timme och är helt kostnadsfri. De kostnader som uppstår skickas direkt till försäkringsbolaget.

Vad behövs inför besöket

Vårdföretaget som skriver intyget gör en undersökning och tar dessutom in journaler och eventuella röntgenbilder. När intyget gjorts klart av läkaren skickas det till försäkringsbolaget. En kopia skickas dessutom till den som intyget gäller.

Försäkringsbolaget ser över intyget samt annan information i ärendet innan de beslutar om ersättning. Där ser de på hur skadan påverkar efter längre tid och om det kommer att bli bestående men. Därefter räknas ersättningen ut. Först när det är gjort kontaktas man som försäkringstagare och får pengarna utbetalda.