Konferens

Kom stärkta till mötet på Konferens Malmö

Kom stärkta till mötet på Konferens Malmö

Även fast världen stänger så kan vi ändå hålla våra sinnen öppna. I dessa tider, när allt förändras i rasande takt, så gäller det att tänka nytt och våga fortsätta leva.

På så sätt kan vi komma ut ur det som sker nu stärkta av våra erfarenheter.

Skapa möjligheter av svårigheter

För hanterar vi detta rätt så har vi en unik möjlighet att växa av den prövning som vi just nu går igenom. Det finns nämligen alltid en chans till att göra tvärtom mot det som råder. I detta fall: När det rådande paradigmet skjuter oss isär – vi ska hålla avstånd – kan vi ändå närma oss varandra genom att höras oftare och mer kvalitativt genom andra kanaler.

Samla ihop det gamla kompisgänget över nätet och ta regelbundna träffar där ni dricker en kopp kaffe och går igenom det senaste som har hänt i era liv. Kanske kommer ni att komma närmare varandra, just tack vare de tider som vi lever i just nu.
För ibland kan det vara så att det blir lättare att uttrycka sina tankar och känslor när man har lite avstånd till människor.

Samma sak gäller även de professionella relationerna som vi har i jobbet. Låt detta vara en möjlighet istället för en belastning – ett tillfälle att rensa luften och kanske hitta ny mark att stå på inför framtiden.

När saker och ting sedan återgår till det nya normala, och hela teamet samlas igen på Konferens Malmö för att dra igång verksamheten, så kommer ni känna en starkare känsla av tillit och tro på varandra och företaget.

Ofta går det att vända på svårigheter i livet på detta sätt. Det kanske inte är tydligt just när saker och ting sker. Ibland kan det till och med ta år för möjligheterna att uppenbara sig – men de finns där och dyker upp förr eller senare.