tredjepartslogistik

Har du försändelser som ska skickas?

Har du försändelser som ska skickas?

Då kan det verkligen vara en bra idé att undersöka marknaden riktigt ordentligt. Det finns dels de stora transportfirmorna och så finns det också tredjepartslogistik. Vad du än väljer så är det alltid en bra idé att göra en ordentlig jämförelse. Helst ska man jämföra minst tre firmor för att få en ordentlig prisjämförelse.

 

Vad ska du skicka?

Prisen beror såklart på vad du ska skicka. Är det många små paket du ska skicka eller är det större? Vad väger det?Vad är volymen? Är det dessutom farligt gods är det viktigt att förhålla sig till det. Om det är farligt gods är det en hel del dokument som ska fyllas i. Det är inte alltid säkert att du kan få lova att skicka farligt gods av transportfirman dock.

paket

Kan du spåra dina försändelser?

Ta reda på om du kan spåra dina försändelser. Det är viktigt att kunna spåra försändelserna och se att de kommer fram i tid. Dessutom kan det vara bra att följa statistiken på hur många du har skickat. Ofta är det möjligt att uppnå rabatt vid ett visst antal försändelser. Ta dessutom reda på hur deras vägnätverk ser ut. Är det en transportfira som är bra på att kunna få fram försändelser till många destinationer inom Europa eller är de bättre på att transportera försändelser till exempelvis USA? Har de många flyg i sitt nätverk eller hur ser det ut? Varje enskild transportfirma är ofta specialiserad inom ett visst område. Ju mer du undersöker dessto bättre.

 

Miljövänliga försändelser

Ta reda på om de paket du skickar är miljövänliga. Vissa transportfirmor CO-2kompenserar. Det har på senare tid blivit en allt viktigare konkurrensparameter.

 

Det är som sagt många parametrar att förhålla sig till men om du gör det kan du i slutändan ofta uppnå en bra pris.