advokat

Få hjälp av en advokat

Få hjälp av en advokat

När det kommer till rättsliga frågor är det viktigt att hitta en advokat som kan hjälpa dig på rätt sätt. Att hantera juridiska problem är inget du borde göra själv, och behöver du till exempel hjälp med Asylrätt i Göteborg så bör du anställa en advokat. Asylrätt är en komplicerad fråga som kräver den rätta kompetensen för att navigeras. Vill du eller någon som står dig nära få hjälp med asylrätt så behöver ni anställa en firma som kan hantera denna komplicerade fråga. Ottosson & Pakas är en firma som kan hjälpa dig med asylfrågor på ett säkert och professionellt sätt.

 

Välj en advokat med en bred kunskap

Att välja en advokat med en bred kunskap är viktigt. Du vill ha en kunnig advokat som finns där under hela processen och kan ge dig praktiska och professionella råd. Att välja en advokat med bred kompetens betyder också att du har någon du kan vända dig till även i framtiden. När du väljer en firma som ska representera dig, kontrollera alltid vad deras erfarenhet är inom olika områden samt deras tidigare kunders omdömen. 

 

 

Skillnad mellan jurist och advokat 

Du kanske undrar vad den stora skillnaden är mellan att anställa en advokat och en jurist? Att vara advokat är en skyddat titel, vilket inte jurist är. Praktiskt taget betyder detta är att vem som helst kan kalla sig för en jurist, medan en advokat har specifika kvalifikationer. Många jurister har en juristutbildning, men detta är inte obligatoriskt. En person som har titeln advokat måste däremot vara medlem i Advokatsamfundet och följa alla regleringar som finns. För att bli accepterad i Advokatsamfundet krävs en juristutbildning på 5 år och en muntlig examination. Advokater måste också genomgå minst 18 timmar av vidareutbildning varje år. Advokaters första intresse är alltid klienten, och de har en strikt tystnadsplikt.