geoteknisk undersökning

Det är klokt att göra en geoteknisk undersökning innan byggstart

Det är klokt att göra en geoteknisk undersökning innan byggstart

En geoteknisk undersökning görs för att ta reda på hur marken ser ut under ytan. Detta är något som är väldigt bra att göra när det finns planer på att bygga ett hus, framförallt om det ska byggas på en tidigare obebyggd tomt. Vissa gånger kan det till och med finnas ett krav på att det ska genomföras en geoteknisk undersökning för att bygglovet ska bli beviljat. Det är därför klokt att ta reda på vad som gäller i det område där det finns planer på att bygga huset. Det kan dock vara bra att göra en geoteknisk undersökning oavsett om det finns krav eller ej.

Varför är en geoteknisk undersökning viktig?

Anledningen till att en geoteknisk undersökning är så viktig att göra, om det inte finns information om markens egenskaper sedan tidigare, är för att man aldrig vet hur marken ser ut under ytan. Även om ytan kan kännas väldigt hård så kan det dölja sig mjuka jordlager bara en liten bit ner. En geoteknisk undersökning går i regel till så att man gör provborrningar där data samlas in som sedan analyseras.

geoteknisk undersökning

Denna information ligger sedan till grund för att experter ska kunna komma fram till om det krävs stabilisering av marken för att det ska vara möjligt att bygga en stabil konstruktion på tomten. Till exempel så kan det handla om att man slår ner pålar i marken genom de svaga jordlagren till en fast grund eller botten. Informationen från den geotekniska undersökningen gör även att experter kan ge ett välgrundat förslag på den bästa grundläggningslösningen till huset.

I behov av geoteknisk undersökning? 

Om man är i behov av en noggrann markundersökning så kan man vända sig till Geogrund. Geogrund är ett erfaret företag som utför kostnadseffektiva geotekniska undersökningar. Det fältarbete som de gör, kombinerat med noggrann analys, ger de bästa förutsättningarna för en stabil grund.