Värmepump

Bli miljövän - installera en värmepump

Bli miljövän - installera en värmepump

Idag är det viktigare än någonsin att spara på jordens resurser och hela tiden tänka efter för att inte förbruka mer än vi faktiskt måste. Vad varje enskild människa väljer, gör skillnad för miljön.

Om man vill vara med och påverka och jobba för ett grönare samhälle kan man börja titta på vad man kan göra i hushållet. Många gamla hus idag har till exempel direktverkande el som inte är det miljövänligaste alternativet, samtidigt som de också har otäta dörrar och fönster som gör att mycket energi går till spillo. Har man ett äldre hus där elräkningarna skjuter i höjden så kan det vara en god idé att börja med att se över dörrar och fönster.

Har man otäta sådana kan man börja med att täta dem och kanske även byta ut fönstren till sådana som har ett lägre u-värde. Därefter kan man se över vilka lösningar det finns för uppvärmningen. Värmepumpar är ett exempel. Det är ett bra och miljövänligt alternativ som används i många nybyggnationer idag. 

Med en värmepump får man ett miljövänligare uppvärmningsalternativ mot för direktverkande el. Värmepumparna som finns i flera olika utförande hämtar nämligen sin energi ur naturen. Beroende på vilken slags värmepump man väljer så hämtar den sin energi ur berggrund, mark, vatten, utomhusluft och ventilationsluft men gemensamt för dem alla är att de använder sin förnyelsebara energkällor.

 

Vilken värmepump man ska välja beror lite på vad du vill ha ut av den, om du vill att den endast ska vara som ett komplement, helt värma upp huset eller att den ska värma upp både vatten och inomhusluften. Vilken värmepump man bör välja beror också på tomtens förutsättningar. 

Om du bestämt dig för att installera en värmepump finns det ett duktigt företag i Stockholm som heter Värmebolaget. De har värmepump i Stockholm och har ett stort sortiment av värmepumpar. De är dessutom kunniga inom fler områden som gas, golvvärme och VVS.