Familjerätt

Advokat specialiserad på familjerätt i Landskrona

Advokat specialiserad på familjerätt i Landskrona

Med ordentliga familjerättsliga avtal kan man undvika många framtida konflikter som annars lätt uppstår vid exempelvis en skilsmässa, separation eller dödsfall. En advokat specialiserad på familjerätt kan hjälpa till med både äktenskapsförord, testamente, bodelning och andra familjerättsliga avtal och dokument.

Det kan tyckas sniket och olycksbådande att diskutera familjerätt och äktenskapsförord inför ett giftermål. Men faktum är att rätt många äktenskap slutar i skilsmässa. Ett äktenskapsförord kan utformas på många olika sätt och man behöver inte dela upp allt, utan kan välja att exempelvis endast låta släktgården förbli enskild egendom. 

Genom att tillsammans diskutera de tillgångar man har planerar man även för framtiden och blir medveten om saker som man kanske inte tänkt på innan. Ett äktenskapsförord kan exempelvis även vara viktigt att ha om det skulle finnas barn från tidigare äktenskap.

 

 

Anlita advokat vid en vårdnadstvist

Det händer också ibland att det vid en separation uppstår en konflikt gällande vårdnaden av det gemensamma barnet. Inte sällan kan det handla om var barnet ska bo, gå i skolan eller hur umgänget ska fördelas. En advokat specialiserad på familjerätt kan hjälpa till att medla mellan två vårdnadshavare och försöka lösa tvisten. 

Chanserna att kunna lösa tvisten utanför domstol ökar om man tar hjälp av en familjerättsadvokat redan tidigt i konflikten, men det är viktigt att komma ihåg att man alltid utgår från vad som är bäst för barnet i en vårdnadstvist. I vissa vårdnadstvister kan man behöva låta en domstol besluta om viktiga saker rörande barnet. Då är det viktigt att föräldrarna var för sig anlitar en erfaren familjerättsadvokat. 

Vårdnadstvister är ofta jobbiga, inte minst för barnet, och det är inte sällan mycket känslor inblandade. Därför är det extra viktigt med en lyhörd och förstående familjerättsadvokat. Här är ett exempel på en advokat med lång erfarenhet, specialiserad på familjerätt i Landskrona; https://activaadvokaterna.se/verksamhetsomraden/familjeratt/.